одит — финансови консултации — онлайн консултации

За Счетоводна кантора Атлас

Счетоводна кантора Атлас е създадена и развива дейност от 1994г. Фирмата се управлява от Радка Георгиева - дипломиран експерт-счетоводител от 1993г. Кантората е специализирана в обслужване на малки и средни предприятия. Клиентите на кантората се занимават с производство, търговия, туризъм, здравеопазване и професионална квалификация. Ние предлагаме на нашите клиенти качествен финансово - счетоводен мениджмънт при стриктно спазване на българското законодателство и защита на интересите на клиентите, в т. ч. и пред държавната администрация. Осъществяваният от нас финансов мениджмънт освобождава клиентите от грижата им за поддържане на счетоводен отдел и висококласни специалисти в него.

Основен принцип в нашата работа е гарантиране на сигурност, точност, лоялност, стабилност и конфиденциалност на нашите клиенти като носим отговорност за нашата работа.