одит — финансови консултации — онлайн консултации

Счетоводни Онлайн Консултации

В онлайн консултациите на счетоводна кантора Атлас можете да участвате напълно безплатно като зададете въпрос. Отправените от Вас въпроси и техните отговори са публични.

Консултирайте се

 • ВъпросРегистрация на фирма от Деница на 07.03.2016
  Здравейте Въпроса ми и следния Приятеля ми работи на трудов договор.Искаме да регистрираме фирма на негово име а аз да съм управител.дали ще може да работи в другата фирма на договор след като фирмато започне дейност. Другият ми въпрос е Ако е на мое име фирмата ет ще ми спрат ли телка за детето
 • Отговор
  1. Можете да регистрирате дружество на името на приятел, а Вие да сте управител: по договор за управление, по трудов договор или на основание учредена прокура. В КТ няма забрана лице, работещо по трудов договор да притежава и дружество. Обикновено работодателите изискват от своите работници да не извършват дейност в същата област, в която те работят. Това е с оглед предотвратяване на нелоялна конкуренция. 2. По втория въпрос би следвало да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане.
 • ● ● ●
 • ВъпросДанъчно облекчение от Petia на 07.03.2016
  Здравейте.Имам застраховка "За нашето бъдеще" към ОББ Метлайф.При сключването и миналата година служителката от ОББ ми спомена,че мога да ползвам данъчно облекчение.Работя на постоянен трудов договор.Бихте ли отговорили какви документи трябва да попълня и да представя и в какъв срок?Благодаря Ви предварително!
 • Отговор
  Съгл.чл.28, ал.2 от ЗДДФЛ имате право да намалите до 10% от годишната данъчна основа с вноските по договор за застраховка "Живот". Като доказателство за направените вноски служи писмо от съответната застрахователна компания.
 • ● ● ●
 • Въпросvipros от petq на 07.03.2016
  imali nacin dasi prodam sobstvenata firma oshte nesim rabotila s nego ima vsicki deynosti na kakva cena moga daq prodam
 • Отговор
  Няма ограничения да продадете фирмата, но не мисля, че ще намерите клиент. Независимо, че фирмата е не работеща винаги има риск от неспазване на административни изисквания и съответните глоби.
 • ● ● ●
 • ВъпросУдръжки от Антоан на 07.03.2016
  Пенсионер съм по ТЕЛК 50 процента с право на работа.Работя и ме осигуряват на минималната работна заплата.Колко трябва да са ми удръжките върху заплатата/14г. трудов стаж 3-та категория.Роден съм 1971г./.Знам че има някакви отстъпки за хора с ТЕЛК,а мисля че ми удържат повече/около 100 лв./.Моля изчислете ми колко трябва да са ми удръвките върху заплатата.Предварително ви благодаря.
 • Отговор
  ТЕЛК с 50% инвалидност води до намаляване на ДОД с 50%. Минимална работна заплата 420 лв; допълнителен доход за професионален опит 8.4% или 35,28 лв. Общо 455,28 лв. Осигуровките за Ваша сметка са общо 12,9% или 58,73лв. ДОД трябва да бъде 19,83 лв или общо удръжки 78,55лв
 • ● ● ●
 • Въпроснеобслужван кредит от Mariq ivanova на 07.03.2016
  здравейте, въпросът ми е : фирмата за която работя задължена ли е да ми спира вноските за кредит след като е уведомена от банките ? 2,тъй като при мен се получи така че уж плащам и в един момент получавам уведомление от съдия изпълнител , как да постъпя аз в тази ситуация? Благодаря
 • Отговор
  Вноските по банков кредит на физическото лице са негово задължение. Ако Вие не сте поискали изрично да Ви направят удръжки от работната заплата и да преведат сумата в банката, дружеството няма основание да прави такива удръжки независимо дали е уведомено от банката или не. Но когато дружеството получи писмо от съдия изпълнител по изпълнително дело, то е длъжно да направи удръжки и да преведе сумата по сметката на съдията изпълнител, а той да преведе сумата на съответния кредитор(в случая банката). В този случай ще платите освен сумите по банковия кредит и всички такси по загубеното съдебно дело и хонорарите на банковия адвокат и съдия изпълнителя.
 • ● ● ●
 • Въпросще се завери ли осигурителната книжка? от СВЕТЛАНА на 07.03.2016
  При подаване на окд 2005 е допусната техническа грешка и е посочен високия процент а лицето се осигурява на ниския.Грешката е открита сега.Периода е 10 г .Лицето не е ползвало болнични и прочие... свързани с високия процент ,защото знае че се осигурява на ниския процент. Ще му бъде ли заверена осигурителната книжка на ниския процент?
 • Отговор
  НОИ ще завери книжката на ниския %(само за пенсия). Има вероятност да Ви потърсят неплатените суми за последните 5 години. За останалите давностния срок е минал. Причината да го направят е, че декларацията се подава доброволно от лицето.
 • ● ● ●
 • ВъпросОтносно създаване на фирма от Д. Маринова на 07.03.2016
  Бих искала да попитам дали е възможно човек, който е назначен на трудов договор в дадена фирма, да стане управител на еоод със същата дейност, която развива фирмата, в която е назначен?
 • Отговор
  Няма правни пречки. Обикновено работодателите поставят условие при напускане на работа, да не се работи в дружество със същия предмет на дейност. Причината е да се избегне нелоялна конкуренция. Това условие в трудовия договор няма правна сила без съдебно решение, т.е. работодателят трябва да заведе дело срещу работника, станал управител на конкурентна фирма и да докаже настъпила щета в резултат на това.
 • ● ● ●
 • Въпросбележка за доход от Мария Петрова на 07.03.2016
  Здравейте,за два месеца отварях фирма и сега при подаването на документи за детски ми искат бележка за тези два месеца,въпроса ми е откъде мога да я взема и дали мога сама без счетоводител1Лека ден
 • Отговор
  Зададеният въпрос не е много ясно формулиран. Доколкото разбирам: два месеца сте организирала дейността на Ваше дружество, в което ще продължите да работите. Ако е такъв случая - ще трябва да си издадете сама бележка, че за този период не сте получавали доход. Ако вариантът не е този, моля уточнете въпроса.
 • ● ● ●
 • ВъпросХонорар на физ. лице от ЕС от Татяна на 07.03.2016
  Здравейте, Позволете ми да Ви попитам за компетентно становище: През м. 12.2015 г. българска неправителствена организация изплаща хонорар на физическо лице-гражданин на ЕС, за услуга, извършена в страна членка на ЕС. Каки задължения възникват за българското НПО: какви данъци и осигуровки е задължено да внесе НПО в България и какви трябва да подаде декларации за изплатения доход? Предварително Ви благодаря!
 • Отговор
  В случая става въпрос за доход получен в България от чуждестранно физическо лице. Дружеството възложител (в случая НПО) трябва да удържи ДОД в размер на 10%. Чуждестранното физическо лице няма право на необходимо присъщи разходи, с които да се намали облагаемият доход. Данъкът се декларира от българското дружество пред НАП. За чуждестранното физическо лице няма осигуровки.
 • ● ● ●
 • ВъпросФирмата ми е "замразена" как да я възстановя? от Николай на 07.03.2016
  Здравейте! Имах ЕТ-фирма, която "замразих" през 1998 година. Интересува ме какво трябва да направя за да я съживя и да стане пълноценна. Дали няма да е по-целесъобразно да открия нова фирма-ЕТ? Кое е по-рентабилно като се има предвид, че съм с един пробит долар и само с надеждата за по-добър живот.
 • Отговор
  От въпросът Ви не се разбира дали сте пререгистрирали ЕТ в Агенция по вписванията, Търговски регистър през 2007 г. Ако сте го направили е достатъчно да подадете една декларация в НАП, с която да декларирате датата, от която започва да работи ЕТ. Ако не сте пререгистрирали ЕТ по същество той вече не би следвало да съществува. В този случай бих Ви посъветвала да регистрирате не ЕТ, а ЕООД.
 • ● ● ●
 • ВъпросДанък печалба от Йордан на 07.03.2016
  Здравейте, въпросът ми е : - Регистриран съм от март 2015г. като ЕООД и по ДДС и имам да плащам данък печалба слушам от познати че може да се вложат същите пари като осигуровки, плащаш ги парите и в двата случая но поне имаш допълнителна облага. Благодаря Ви
 • Отговор
  ЕООД, регистрирано по ЗДДС дължи следните данъци и осигуровки: 1. Ежемесечно ДДС - ако сумата на продажбите превишава сумата на покупките с право на данъчен кредит. 2. Обикновено собственикът на ЕООД е и негов управител. В този случай, той се осигурява като: а/ само осигуряващо се лице за собствена сметка. Платените осигуровки не се признават за разход за дружеството. б/ по договор за управление. Осигуряването по този договор е приравнено на осигуряването по трудов договор. Осигуряването се извършва върху определена от Вас сума, но не по-малка от минималният осигурителен доход за ръководител на предприятие от Вашия бранш. Осигуровките се делят в съотношение 60:40 между дружеството и управителя. Сумата на възнаграждението и осигуровките за сметка на дружеството са разход за последното. Бих Ви посъветвала да превеждате чистата сума за получаване(сумата след спадане на осигуровките за сметка на лицето и ДОД върху остатъка) по лична сметка. По този начин ще отпадне необходимостта да доказвате произход на средства при определени ситуации. 3. В края на финансовата година(до 31.03.) на следващата календарна година дължите корпоративен данък върху печалбата на дружеството(ако има печалба). Единствения вариант да прехвърлите суми за осигуровки е, ако имате ДДС за възстановяване, да поискате да го прехвърлят по партидата на дължими осигуровки.
 • ● ● ●
 • ВъпросУмишлено забавяне на документи от Елка Пенкова Андреева на 07.03.2016
  Бях на трудов договор но той беше прекратен сега бившият ми вече работодател не ми дава документите за напускане мога ли сама да си извадя удостоверение че договорът ми е прекратен.Има ли как да си намеря служебна бележка за данък общ доход понеже не ми дават от старата фирма.
 • Отговор
  Бихте могли да постъпите по два начина: 1. Да се опитате все пак да ги получите от работодателя. 2. Да поискате от Инспекция по труда да изискат документите.
 • ● ● ●
 • ВъпросЗОВ от дида на 07.03.2016
  Собственик на ет е с Телк. Дейността му се изпълнява и ръководи от Търговски пълномощник с Договор за пълномощник .Трябва ли договора да бъде вписан в Агенцията по вписванията и дължи ли здравни осигуровси ЕТ.
 • Отговор
  В писмото не е отбелязано, че физическото лице е пенсионер по болест, а само, че има ТЕЛК. Наличието на ТЕЛК е основание за намаляване на данъка с процента на инвалидност, отбелязан в удостоверението за ТЕЛК в рамките на периода, за който се отнася. По отношение на осигуровките става въпрос за два отделни случая. 1. ЕТ. Ако лицето не е подало декларация, че ЕТ спира да работи дължи авансови вноски като само осигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход, определен от държавата за съответната година. За тази година е 420лв. Има опция да се подаде декларация, че ЕТ прекъсва работа от определена дата. В този случай не се дължат авансови вноски за осигуровки до подаването на нова декларация, с която се посочва започване на дейност. 2. При регистрацията на ЕООД необходим документ е договорът за управление. В случая с ЕООД собственикът подписва договор сам със себе си. Управителят в случая се осигурява по няколко начина: а/ като самоосигуряващо се лице. Тъй като в конкретния случай собственикът има и ЕТ, а само осигуряването се извършва само на едно място е можело при регистрацията на ЕООД да се подаде декларация, че само осигуряващото се лице в ЕООД се само осигурява в ЕТ, т.е. по ЕИК по Булстат на ЕТ. б/ по договор за управление. Този договор се съставя на основание разпоредбите на Търговския закон. За целите на осигуряването той е приравнен на трудов договор. Ако собственикът получава възнаграждение по този договор той дължи осигуровка като по трудов договор. в/ по трудов договор. По точки б/ и в/ се дължат пълни осигуровки от лицето. След като синът работи като управител, би следвало да има някакъв договор. Вариантите са следните: а/ договор за управление по ТЗ или учредена прокура. И двата договора се вписват в Агенция по вписванията, Търговски регистър. б/ трудов договор. За този договор се подава уведомление в НАП - преди да започне действието му. Тъй като явно и двата варианта не са изпълнени финансовият отчет трябва да бъде подписан от собственика.
 • ● ● ●
 • Въпроснадвнесени осигуровки от дида на 02.03.2016
  НАП ВЪРНА НА СОЛ в ЕООД НАДВНЕСЕНИ ОСИГУР. ВНОСКИ ЗА 2013-2014Г. Надвнесени са защото са внасяни над максим. осиг. доход.Връщането се случва в 2015г. КАКВИ СЧЕТ. ЗАПИСВАНИЯ ТРАБВА ДА ВЗЕМА.
 • Отговор
  Счетоводните записвания зависят от начина, по който сте осчетоводили самото плащане. Би следвало да направите сторнировъчна стания до размера на признатите осигуровки. Тъй като осигуровките на самоосигуряващото се лице са за негова сметка и не са разход за ЕООД, при начисляването на осигуровките би следвало счетоводната статия да е: Дт с/ка Разчети със собствениците - Кт с/ка 461 и 463(съответно за социалните и здравни осигуровки). При внасянето на сумата от собственика в касата би следвало да сте съставили статия ДТ с/ка Каса - Кт с/ка Разчети със собствениците. Плащането на самите осигуровки е ставало от разплащателната сметка на дружеството. Сега би следвало да вземете коригиращи червени операции или операции с обратна кореспонденция. Ако обаче самоосигуряващото се лице е плащало директно от личната си сметка осигуровките в ЕООД не би следвало да сте съставяли никакви записвания. Сега ако са върнали парите по сметката на дружеството просто трябва да върнете парите без да отчитате разход или приход. Това би представлявало само паричен поток.
 • ● ● ●
 • ВъпросСтаж от Кирил Димитров Момчилов на 01.08.2012
  Здравейте,интересувам се дали търсите стажанти?
 • Отговор
  Здравейте. На този етап не. Приятен ден.
 • ● ● ●
 • Въпрососчетоводяване на РА от мария найденова на 24.11.2011
  на 13.07.2011 на дружеството ни е саставен РА с установени задължения както следва : М.07.2009 ддс -98379.56лв. м.06.2009 сол.отговорност по чл.177 от зддс 94000.00лв дълж. сума всичко: -4379.56лв според нас с този акт би трябвало да се възстанови сумата от 4379.56лв. ,но в счетоводството на нап този акт е осчетоводен като задължение от 94000.00лв както и лихвите до момента. правилно ли е осчетоводен този акт от нап?
 • Отговор
  От така поставения въпрос следва, че за м.06.2009г. носите солидарна отговорност, доказана от НАП с Ваш предшестваш доставчик за 94000лв, а за м.07.2009г. имате право на данъчен кредит в размер на 98379.56лв. В този случай би следвало да Ви възстановят разликата от 4хил.лв. Но има варианти, които не можахме да уточним с Вас(не получихме отговор на допълнително поставен въпрос.) През м.07.2009г. посочения данъчен кредит, не е ли приспаснат от следващ период. В този случай няма да има какво да приспадате и действително ще дължите установените от НАП 94хил.лв ДДС по чл.177 от ЗДДС заедно с полагащата се лихва. В бъдеще, ако искате да получите коректен отговор, моля поставяйте по-точно въпросите си.
 • ● ● ●
 • Въпросosigoritelna knigka от minkova на 08.11.2011
  Zdraveite, rabotila sum 4 godini v durgavna institiciq na gragdanski dogovor.Osigoritelna mi knigka e populnena samo za 1 godina, bihte li mi citirali zakon v koito e upomenata v kakuv srok i koi trqbva da popiulni vuprosnata knigka za perioda v koito sum rabotila v dadenata instituciq.V momenta rabotq na 4astna praktika-moga li da imam nova osigoritelna knigka ot momenta na 4astnata praktika ili trqbva da se populni purvo perioda na predhodnata rabota/na gragdanski dogovor/?predvaritelno blagodarq za otgovoara.Hybav den!
 • Отговор
  До 1.01.2009г. осигурителните книжки се заверяваха при прекратяване на осигуряването или за всяка календарна година по искане на осигуреното лице. Заверката на осигурителната книжка ще се осъществи ако данните по договора или договорите са попълнени от възложителя или от изпълнителя по договора. Органите на НОИ изискват заедно с попълнената книжка да се представят лична карта, договори, служебни бележки по ЗДДФЛ и други доказателства за получените суми Осигурителната книжка се заверява след проверка на вписванията в нея и на представените документи и след изчисляване на стажа. Задължително трябва да са попълнени стр.4 и 5 от възложителя по договора. Ако възложителят не е попълнил страница 4 и 5, това може да направи служителят от НОИ. В този случай е необходимо да се представи договор, подписан в писмена форма. Ако лицето, работещо по граждански договор е работило и по трудово правоотношение или като осигурено на друго основание, трябва да представи документ за дохода, върху който е осигурено по трудов или друг договор с оглед определяне максималния месечен осигурителен доход. След 1.01.2009г. осигурителни книжки за доход по граждански договор не се заверяват.
 • ● ● ●
 • ВъпросДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ от РАДОСЛАВ МАРКОВ на 22.08.2011
  Здравейте, Към вас се обръща Радослав Марков. Моля, ако е възможно отговорете ми на въпрос свързан с данъчното облагане на фирми. Интересува ме какви данъци (ДДС, Данък печалба) плаща собственик на хотел на морето тоест каква сума се дължи от фирмата за данъци и кога се плащат (предварително, всеки месец...) тези данъци. Има ли значение дали приходите са само от нощувки или са пакетни цени с включени храна и други услуги включени в цената. Информацията е необходима за проект. Предварително много ви благодаря. С Уважение: Р. Марков
 • Отговор
  Във въпроса Ви е включена доста обща информация и по тази причина отговорът е сравнително схематичен. Независимо къде се намира хотела, ако той отговаря на изискванията на ЗМДТ, приложение 4, т.е. ако попада в групата на "Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи" ще плащате патентен данък. Данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 1 и 2 звезди - от 25 до 250 лв. Патентният данък се внася на четири вноски. Към общината се плаща и туристически данък за нощувките съгл. чл.61р от ЗМДТ. Ако хотелът не попада в групата на посочените в ЗМДТ ще плащате корпоративен данък съгл. ЗКПО. Размерът му се определя върху реализираната печалба за календарната година, т.е. разликата между получените приходи и направени разходи. Данъкът е в размер на 10%. Ако фирмата се регистрира по ЗДДС, данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто от 1.04.2011г.
 • ● ● ●
 • Въпроссчетоводна консултация от Румен Величков на 03.05.2011
  Работя по трудов договор - 8 часов работен ден и с пълни пенсионни и здравни осигуровки от работодателя.Желая в свободното си време допълнително да изработвам компютърни програми и интернет услуги, които да продавам и приходите да се събират в моя банкова сметка.Бих желал да ви попитам : 1.Може ли да извършвам допълнителната дейност без да имам фирма - чрез накакъв вид патентна дейност или подобно? 2.Какви данъци, пенсионни и здравни осигуровки дължа за допълнителната дейност?
 • Отговор
  Бихте могли да работите като лице, упражняващо свободна професия. В този случай сте длъжен да се регистрирате в регистъра по Булстат. Всеки месец ще плащате осигуровки - социални и здравни. Първата година дължите авансов данък съобразно получения доход от свободната професия за съответното тримесечие. Данъкът е в размер на 10% от получения доход след спадане на необходимо присъщите разходи. Добре е да се запознаете с възможностите за отчитане на част от дохода като авторско възнаграждение. В края на годината ще подавате годишна декларация, с която ще изравнявате дължимите осигуровки и данъци върху целия доход получен от трудовата Ви дейност и от дейността като свободна професия.
 • ● ● ●
 • Въпросизбягване на ддс от borko на 31.10.2010
  Занимаваме се с обучение на водачи на МПС. Под шапката на ЕТ сме 4 човека. Така събрани приходите надвишават 50000 и трябва регистрация по ДДС. Дефакто това не се случва, защото всеки си разполага с приходите.Какво е необходимо да сторим за да не сме по ДДС?
 • Отговор
  Регистрирайте отделни фирми за всеки от участниците в групата.
 • ● ● ●
 • ВъпросДДС от Димитрова на 19.07.2010
  Имам ЕООД което не е регистрирано по ддс имам поръчка от частно лице в Англия за направата на греди трябва ли фирмата ми задължително да е регистрирана по ДДС за да изпратя гредите в англия
 • Отговор
  Не. Ако направите услуга за нерегистрирано по ДДС лице в Англия не сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС. Ако обаче вашият клиент все пак е регистрирано лице или има фирма, която е регистрирана по смисъла на ЗДДС (проверете предварително) Вие ще трябва да се регистрирате по специалния ред преди да изпратите стоката или да се регистрирате доброволно по общия ред. И в двата случая регистрацията трябва да стане преди да извършите доставката.
 • ● ● ●
 • ВъпросВъзможно ли е? от Маринова на 06.07.2010
  Самоосигурявам се за първи месец/юни/Нямам още дейност,а ме чака много ходене и разходи.Може ли да ми изготвите платежните док.за осигуровките и аз да си ги внасям? Благодаря! Благодаря!
 • Отговор
  Платежни документи се изготвят всеки месец. По-изгодно ще Ви бъде да отидете в ТД на НАП и да платите на място сумите в банковия клон. Служителите му знаят сметките и кодовете за осигурителните фондове.
 • ● ● ●
 • Въпроспроблем с работодателя от петя тодорова на 30.06.2010
  в момента съм по майчинство за отглеждане на дете до 2 год. но от фирмата не ми внасят осигуровките и искам да напусна и да се преместя в друга фирма за което съм подала молба за напускане но от фирмата неискат да ми предвижат документите през нои можели от новата фирма да ме назначат
 • Отговор
  Без да ви освободят от старата фирма, няма как да ви назначат в новата. Имате право по ваше желание да прекратите договора съгл. чл.327, ал.1, т.2 от КТ. Ако работодателят Ви откаже да приеме заявлението за прекратяване на трудовия договор съгл. ал.2 от същия член може да се обърнете за съдействие към Инспекция по труда. След уреждане на въпроса с напускане на старото предприятие ще може да постъпите в новото.
 • ● ● ●
 • Въпросизчисляване на болничен 45 дни пред от Вероника Николова на 07.06.2010
  Здравейте! Вече излязох в болничен 45 дни преди термин. За предходните 7 месеца си внасях осигуровки чрез една фирма, а по-предишните 5 бях в отпуска за отглеждане на дете до 2 год. Въпросът ми е при изчисляване на сегашният ми болничен, какво ще стане с тези 5 месеца,в които съм била в отпуск?
 • Отговор
  От 1.01.2009г., ако началото на отпуска за бременност и раждане е след 31.12.2008г. паричните обезщетения се изчисляват от 12 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е началото на отпуска. За дните от 12-месечния период, от който се изчислява паричното обезщетение, през който лицето е ползвало отпуск за отглеждане на дете, се взема предвид средно дневната минимална работна заплата за страната за съответния период.
 • ● ● ●
 • ВъпросОБУЧЕНИЕ от МЛАДЕНОМА на 17.05.2010
  ИМАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС- СОБСТВЕНИК СЪМ НА ЕООД ДЪЩЕРЯ МИ УЧИ В ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ И АЗ ПЛАЩАМ ТАКСИТЕ КАТО СРЕЩУ ТОВА ПОЛУЧАВАМ СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ ФАКТУРА НА ИМЕТО НА ФИРМАТА МИ ИМА ЛИ НЯКЪКЪВ ВАРИЯНТ ДА ПРИЗНАЯ ТЕЗИ РАЗХОДИ И АКО ДА ТО КАКЪВ Е ТОЙ
 • Отговор
  Бихте могли да подпишете договор съгл. чл.229 от КТ Този член гласи:..."Чл. 229. (1) Работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация. (2) С договора по предходната алинея работодателят се задължава: 1. да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението; 2. след завършване на обучението да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години. (3) С договора по ал. 1 обучаващият се задължава: 1. да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация; 2. да работи при работодателя в уговорения срок. (4) При виновно неизпълнение на задълженията по ал. 2 и 3, доколкото не е уговорено друго, неизправната страна отговаря съгласно гражданския закон." Трябва да имате предви обаче, че тези разходи трябва да се отчитат като разходи за бъдещи периоди до момента, в който евентуално дъщеря Ви ще работи за фирмата. Това е свързано с изискването за съответствие на приходи и разходи: фирмата Ви ще черпи облаги от работата на новия работник след неговата квалификация и тогава ще си признае разходите(чл. 17 от ЗСч. и приложимите счетоводни стандарти)
 • ● ● ●
 • Въпросvapros от nedqlkov на 12.05.2010
  kolko e minimalniqt osiguritelen dohod na upravitel na eood registrirano po dds zanimava6to se sas stroitelstvo
 • Отговор
  700лева
 • ● ● ●
 • Въпросregistraciq от iveta на 12.05.2010
  Zdraveite, kasae se za slednoto bih iskala da registriram firma po dds na moe ime no rabotq na trudov dogovor v druga firma problem li 6te e tova i kakvi dokumenti za registraciq sa mi neobhodimi
 • Отговор
  Първо трябва да регистрирате дружество или ЕТ в Агенция по вписванията. След регистрацията можете доброволно да се регистрирате по ДДС. В случая няма да се изисква оборот осъществен от дейността в предходните месеци. Това, че работите по трудов договор няма значение за регистрацията на ново дружество или ЕТ, но ако сте държавен служител не може да имате фирма на свое име.
 • ● ● ●
 • Въпроссправка от емо стоилов на 14.04.2010
  как да оформим докементите - декларация 1 и 6 за здравните осигуровки на работодател за миналата 2009г.той е пенсионер и дължи само здравни осигуровки , но не е подавал декларация 1 за месеците от предходната година за здравните осигуровки.
 • Отговор
  От въпроса Ви следва, че работодателя е самоосигуряващо се лице. Декларация 1 се съставя на основание разпоредбите на Наредба Н-8 от 29.12.2005г. В този случай за вид осигурен ще посочите код 12, а не код 28. Доходът, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване се посочва в т.21, а процентът в т.22.1.
 • ● ● ●
 • Въпросkonsultacia от mihail на 09.04.2010
  kak moga da si plastam zaem kato sam prosrochil a vzimam 200lv.imam 2 meseca prosrochie
 • Отговор
  Опитайте за се споразумеете за разсрочване и намаляване на вноската. Това обаче ще доведе до по-високи лихви.
 • ● ● ●
 • Въпросболничен от Силвия на 27.03.2010
  Здравей те,преди няколко дни загубих бебето си в 6-ят месец от бременността.От 2 месеца почти съм на работа и съответно сега съм болничен за 33 дни.В миналото си имам 5 месеца трудов стаж на 700 лв/през 2008/а на сегашната ми работа имам 2 месеца тр.стаж на 270 лв. Объркана съм много,не зная как ще става изчисляването ми на болничен и съответно колко ще получа.По точно върху коя заплата ще се изчислява,дали ще вземат в предвид и тази на която са ме осигурявали на 700 лв.Благодаря ви предварително за отделеното време
 • Отговор
  Обезщетенията за временна нетрудоспособност се определят на база среднодневното брутно трудово възнаграждение за 6-месечния период преди времето на болничния, т.е. във Вашия случай следва да се вземат пред вид и осигуровките върху 700лв.
 • ● ● ●
 • Въпросspe6en otgovor от todorov на 25.03.2010
  zdraveite, imam nugda spe6no ot kompetentniq vi otogovor - nazna4en sum n atrudov dogovor,predi 2,5 godini go podpisah i propusnah da poiskam ekzemplqr ot dogovora.Rabotodatelq otkazva da mi dade ekzemlqr makar 4e e dlugen, otkazva da plati osigorovkite za poslednite dva meseca, otkazva i da predade bolni4niq mi list.Vmomenta se vurnah na rabota i zapalata mi e namalena s 20% prosto ei taka.Kum koi institycii trqbva da se oburna i kakvi prava imam?
 • Отговор
  1. Помощ можете да потърсите от Инспекция по труда. 2. За вашият трудов договор би следвало да бъде подадено уведомление по чл.62 от КТ в ТД на НАП. На база на тази информация можете да пуснете жалба до ТД на НАП - за неплатените осигуровки, НОИ - за неподадения в срок болничен и Инспекция по труда - за това, че не Ви е даден екземпляр от договора и евентуално длъжностна характеристика. Трите институции биха могли да Ви помогнат в съответните направления. 3. Вашият работодател не може едностранно да Ви намали възнаграждението. Съгл. чл.119 от КТ това може да стане само при взаимно съгласие от двете страни. Трудовият договор е двустранно подписан документ. Бихте могли разбира се да заведете дело, но моят съвет е все пак да се споразумеете ако можете.
 • ● ● ●
 • Въпросввв от Iskra на 15.02.2010
  Добър ден,интересува ме при замразена фирма от 2001г. трябва ли да се подават някакви документи за защита на личните данни?
 • Отговор
  Извинете за закъснелия отговор. Документи се подават само, ако фирмата ще събира и управлява лични данни. Тъй като в момента е замразена, т.е. не работи, няма да подадете декларацията до 15.02.2010г., а когато и ако започне да работи.
 • ● ● ●
 • ВъпросZamiana na zadaljene от Nadejda Deneva на 03.11.2009
  Наш клиент ни дължи сума по фактури от 1997год. ,може ли да прехвърлим това задължение на друга фирма ,на която ние дължим пари на същата стойност,и как става ?
 • Отговор
  Извинете за късния отговор. По принцип Вие можете да прихванете вземания и задължения или да прехвърлите едно свое вземане на друго лице. Това право е урезено от ЗЗД - чл. 99-106. Във вашия случай обаче е изтекла общия петгодишен давностен срок за погасяване на задължението на клиента ви. Ако не сте възобновили срока съгл. чл.107 от ЗЗД няма да получите нищо.
 • ● ● ●
 • Въпросдоход от gorelska на 08.10.2009
  какъв е минималният осигурителен доход за управляващ еоод
 • Отговор
  Извинете за късния отговор. Минималния осигурителен доход за управител на дружество зависи от вида дейност. Определя се в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.
 • ● ● ●
 • Въпросдоход от gorelska на 08.10.2009
  какъв е минималният осигурителен доход за управляващ еоод
 • Отговор
  ффффф
 • ● ● ●
 • ВъпросБГ лице, служител на чужда фирма - от Lalo на 13.08.2009
  Здравейте, Изправен съм пред следния казус: чуждестранна фирма иска да назначи местно лице от България на permanent contract(постоянен договор) или contractor’s contract (т.н. freelancing, изпълнение на поръчки). Тази фирма не иска да създава клон в България, а иска да внася брутна сума на служителя, а от своя страна той да се грижи сам за дължимите си данъци и такси. Възможно ли е това, и как? Възможно ли е служителя да сключи договор с ЕООД регистрирано в България и през него да "минават" данъците и осигуровките? Кой според Вас е по изгодния вариант ? Поздрави и предварително благодаря!
 • Отговор
  Извинете за твърде закъснелия отговор. Доколкото разбирам от поставения въпрос, лицето, което ще наемат няма фирма и не е регистрирано, т.е. няма Булстат за свободна професия. В този случай схемата би следвало да е следната: българското ЕООД подписва договор с чуждата фирма за изпълнение на услугата. Цената на тази услуга ще бъде възнаграждението плюс осигуровките, които се дължат за това възнаграждение. За това ще издаде фактура, по която чуждата фирма ще преведе брутната сума. Ако българското дружество е регистрирано по ЗДДС в сумата следва да се включи и сумата на ДДС. Физическото лице ще подпише трудов или граждански договор с българското ЕООД за фактическото изпълнение на задачата, за което ще получи възнаграждението, от което е удържан ДОД след приспадане на личните осигуровки.
 • ● ● ●
 • ВъпросПодарък на служител от Светла Костова на 11.05.2009
  Фирмата закупува и подарява на свой служител мобилен телефон.Какви са счетоводните операции и признаването за данъчни цели. Благодаря.
 • Отговор
  При отчитането са възможни два варианта: 1. Има решение на ръководството за закупуване на мобилен апарат, като подарък за конкретен служител. В случая стойността на мобилния апарат представлява представителен разход за предприятието. Върху стойността на апарата следва да се начисли и плати данък върху представителните разходи. 2. Има решение на ръководството за закупуване на служебен мобилен апарат за конкретен служител. В случая ако стойността на апарата е под 700лв/ако това е границата за ДМА/, сумата представлява текущ разход за предприятието. При предаване на мобилния апарат на служителя трябва да се оформи документ/обикновено картон/ за получения апарат и да се предвидят условията за връщане на апарата при напускане на служителя или срока, за който същият е длъжен да съхранява апарата като МОЛ. Ако стойността на апарата е над 700лв, същият се завежда като ДМА и стойността му се амортизира. В случая в картона на ДМА трябва да се отбележи къде се намира апарата с оглед провежданите по-късно инвентаризации.
 • ● ● ●
 • Въпросdanuk_pechalba от Сениха на 05.02.2009
  Вярно ли е, че предприятия създадени в регион с висока степен на безработица са освободени от данък печалба, ако е така има ли някакви по конкретни изисквания.
 • Отговор
  В ЗКПО чл. от 183 до 185 са посочени условията за преотстъпване на корпоративен данък за предприятия, които осъществяват дейност в общини с висок процент на безработица. Списъкът на общините се опредеря ежегодно със заповед от министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика и се публикува в ДВ. Съгл.чл.184 корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 процента за данъчно задължено лице, което извършва производствена дейност, включително и производство на ишлеме, когато: 1. данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период; 2. изпълнени са условията по: а) член 188 - в случаите на минимална помощ, или б) член 189 - в случаите на държавна помощ за регионално развитие. Специфичните случаи са разгледани в чл.185 от ЗКПО.
 • ● ● ●
 • Въпросbolni4en predi ragdane от mariq на 18.01.2009
  ot 31.12.2008 sum v bolni4en predi ragdane,kakvo e neobhodimo da napravq sled kato sum rabotila kato svobodna profesiq - v noi, v nap i v agenciqta po vpisvaniqta, predvaritelno blagodarq.
 • Отговор
  Като лице със свободна професия Вие сте самоосигуряващо се лице. За да има право на обезщетение за бременност и раждане и след това за отглеждане на дете до 2годишна възраст самоосигуряващото се лице е следвало да прави вноски във фонд "Общо заболяване и майчинство". Ако такива вноски са направени имате право на обезщетение поради бременност и раждане за срок от 315 календарни дни за всяко дете, а от 1.01.2009г. - 410дни. При бременност и раждане сумите на обезщетенията на лицата упражняващи свободна професия се изплащат изцяло от ДОО. Паричните обезщетения се пресмятат и изплащат само за работните дни. Издаденият болничен лист се представя в съответното ТП на НОИ по постоянен адрес на майката. Обезщетението ще бъде изплатено по заявена лична банкова сметка. В болничния лист задължително трябва на се попълнят необходимите данни от самоосигуряващото се лице. След изтичане на първите 135 дни самосигуряващата се майка трябва да подаде в ТП на НОИ молба-декларация по образец, с която да поиска ползването на остатъка от времето до 315-тия ден. Процедурата за дните до 410 все още не е изяснена. През периода когато получават обезщетение за бременност и раждане за срок от 315дни не е необходимо да се подава декларация за прекъсване на дейността в ТД на НАП.
 • ● ● ●
 • Въпросbulstat от magdalena на 18.01.2009
  iskam da popitam smenena mi e li4nata karta i familiqta, kakvo trqbva da napravq v agenciqta po vpisvaniqta - registrirana sum kato svobodna profesiq.
 • Отговор
  Като физическо лице със свободна професия Вие подлежите на вписване в регистър БУЛСТАТ съгл. чл.3, ал.1, т.9 от Закона за регистър Булстат. Регистъра се води от Агенция по вписванията. Съгл. чл.7, ал.2, т.2 от Закона за Булстат в регистъра задължително се посочват за физическо лице със свободна професия следните данни: дата на раждане, имена, документ за самоличност. При промяна на данните следва да се подаде заявление в Агенция по вписванията за отразяване на тази промяна в регистър Булстат.
 • ● ● ●
 • Въпросискам да задам вапрос от веска на 05.12.2008
  извинете ме за безпокойството ,но синът ми от август 2007г до момента дължи 12здравно осигурителни вноски ,за което днес разбрахме.Той е студент но е навършил 26г.не работи -как може да си възтанови здравноосигурителния статус.Много съм притеснена и Ви моля от сърце да получа Вашия отговор,независимо какъв ще бъде -навярно има начин. С уважение:Веска
 • Отговор
  До навършване на 26г. Вашият син е бил осигуряван здравно за сметка на републиканския бюджет като студент съгл. чл.40, ал.3 от ЗЗО. След навършване на 26години, студенти, които не са завършили образованието си попадат в ситуация на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, т.е. те следва да се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. За 2007г. сумата на здравната осигуровка е 6,60 лв месечно, а за 2008г. - 7,20лв. За да възстанови Вашия син правата си трябва да направите вноските. Те се правят по ЕГН на лицето. Лицето запазва правата си ако има до три неплатени месечни вноски.
 • ● ● ●
 • Въпросфактури с грешен VAT от светла на 14.10.2008
  В износни фактури от няколко месеца се пише стария (невалиден) VAT на клиента. В момента нямаме главен счетоводител и от счетоводството ме уверяват, че могат да оправят нещата в данъчното. Бих искала да знам дали фактурите с грешния VAT ще създадат някакви проблеми на клиента и как трябва да се процедира. Предварително благодаря за съдействието.
 • Отговор
  Едно от изискванията на чл.114 от ЗДДС относно задължителните реквизити на издаваната фактура е вписване на идентификационния номер на фирмите, страни по сделката. Това е така наречения VIN номер (VAT Identification Number). За България това е номер с префикс BG, следван от деветцифрения ЕИК по Булстат съгласно чл.94, ал.2 от ЗДДС. Съгл. чл.116 от ЗДДС поправки в фактурите не са разрешении. Сгрешените фактури се анулират и се издават нови. Ако сгрешените фактури са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя за анулирането се съставя и протокол за всяка от страните.
 • ● ● ●
 • ВъпросОсвободен ли съм от ДОД от Делчо Стаменов на 13.06.2008
  Здравейте.Въпроса ми е следният: През 2006г. ми бе направена операция и бях 8-месеца в болнични,след което бях трудоустроен 50% с право на работа за 1-година.Явих се повторно на ТЕЛК след като изтече годината и ме трудоустроиха за още 3-години отново 50%.Въпроса ми е полага ли ми се някакъв допълнителен платен годишен отпуск и освободен ли съм от данък общ доход?Защото има месеци,в които ми е удържан ДОД има месеци,в които не ми е удържан ДОД.
 • Отговор
  Съгл.чл.18 от ЗДДФЛ има данъчно облекчение за лица с 50% и над 50 % нетрудоспособност. Съгл. ал.1 от този член облекчението на годишна база е намаление на облагаемия доход в размер на 7920лв, а съгл. ал. 2 - облагаемия доход месечно се намалява с 660лв. Данъчното облекчение влиза в сила от месеца, в който е излязло решението на компетентния орган и е валидно до края на това решение. Това означава, че ако за някой месеци са ви направили удръжки без да се съобразят с полагащото се облекчение бихте могли да подадете декларация в края на годината. Към декларацията трябва да приложите служебна бележка за получения доход и направените през годината удръжки и копие на решението от ТЕЛК. На база на декларирания с годишната декларация надвнесен данък, ще ВИ го възстановят по Ваша сметка. В КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските не е предвиден допълнителен платен отпуск при получаване на % нетрудоспособност.
 • ● ● ●
 • ВъпросНОИ от Мая Василева на 23.05.2008
  Здравейте!Въпросът ми към вас е следният:Искам да регистрирам фирма ЕТ на мое име,но имам неизчистени задължения към НОИ.Трябва ли да ги платя преди да започна регистрацията? Предварително Ви благодаря за отделеното внимание!
 • Отговор
  При регистрация на фирма не се изисква справка за липса на данъчни задължения.
 • ● ● ●
 • ВъпросВъпрос за пенсиониране и 6 брутни з от Ива на 08.04.2008
  Родена съм на 17 02. 1950г .Имам 40г трудов стаж . 17г работя в Дом за слепи лица.1999г се оперирах от рак на гърдата, 2000г от миома,2006г оперирах и щитовидна жлеза ,след последната операция изкарах 8месеца болнични.Пенсионираха ме за 1г без право на работа, аз си пуснах неплатена отпуска за да ми се запази мястото.След това 2007г ме пенсионираха за 3г 86%пожизнено.От месец януари 2008г започнах работа,но чувствам,че немога вече да работя поради здравословното ми състояние и ще трябва да напусна. Интересува ме в такъв случай полагат ли ми се 6 брутни заплати? Благодаря предварително за отговорите.
 • Отговор
  Съгл.чл.222, ал.3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение от работодателя в размер на 2 брутни месечни работни заплати. Ако е работи при този работодател последните 10години има право на обезщетение в размер на 6 месечни брутни заплати. Обезщетение по тази алинея се изплаща само веднъж. Във Вашия случай, ако не сте получили обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ би следвало да получите обезщетение в размер на 6месечни брутни заплати. В случай, че работодателят определи по-малък размер на обезщетението можете да обжалвате пред съда. Давностния срок в случая е 3 години.
 • ● ● ●
 • ВъпросET от Savina на 28.11.2007
  Регистрирах ЕТ на майка ми ,която е пенсионерка.Фирмата ще се занимава с провеждане и организиране на детски партита.Трябва да й плащам само здравните осигуровки, но не съм наясно какво точно се прави друго и дали има някакви други документи за обработване .Благодаря предварително
 • Отговор
  Началото на трудовата дейност на ЕТ трябва да се заяви в ТД на НАП с декларация по образец. Декларацията се подава в 7-дневен срок от началото на трудовата дейност. В тази декларация трябва да посочите, че майка Ви е пенсионер и не желае да се осигурява.
 • ● ● ●
 • Въпрособещетение за бременност и раждане от vania tanasova на 13.11.2007
  Имам осигурителен стаж до 06.2007 година.Предстои ми раждане през април 2008 година,т.е. нямам непрекъснат осигурителен стаж преди раждане 6 месеца.Как мога сама да се осигуря за тези 6 месеца,за да имам право да получавам парично обещетение за раждане и гледане на малко дете?
 • Отговор
  Правото на парично обезщетение при бременност и раждане се придобива при наличието на следните условия: 1. Към началото на отпуска за бременност и раждане лицето да е осигурено за риска "майчинство" с вноска за фонд "Общо заболяване и майчинство"; 2. Към началото на отпуска за бременност и раждане лицето да има 6 месеца осигурителен стаж. Шестмесечният осигурителен стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане. Във въпроса не е посочен какъв е размера на осигурителния стаж. Ако имате 6 месечен осигурителен стаж, трябва да изпълните само условие 1. Ако стажът Ви е недостатъчен, но успеете да изпълните условие 1, времето, през което сте в отпуск за бременност и раждане и не получавате обезщетение от ДОО, се зачита за осигурителен стаж с оглед придобиването на право на обезщетение. За целта трябва да представите съответния болничен лист в ТП на НОИ във Вашия град.
 • ● ● ●
 • ВъпросОсчетоводяване на разход от Дидо на 05.09.2007
  Ако трябва да се изплаща комисионна за определена услуга извършена от физически лица, с какъв документ може да се отчете този разход, при положение че тези лица не могат да издадат фактура и?
 • Отговор
  Издава се хонорар сметка по образец, утвърден от МФ. В хонорар сметката се определя дължимата осигуровка от лицето, авансовия данък ако сумата е облагаема(т.е. към момента лицето е получило доход превишаващ необлагаемия минимум за 2007г. съгл. ЗДДФЛ) и чистата сума за получаване. С хонорар сметката се осчетоводява начислената сума за възнаграждение. За лащане на възнаграждението се издава РКО.
 • ● ● ●
 • ВъпросEOOD от Петя на 08.08.2007
  Регистрирах ЕООД. Как да се осигурявам ? Какви варианти има и какви документи се оформят? Мога ли да получавам заплата? Кой е по-удачният вариант? Благодаря!
 • Отговор
  Като собственик на ЕООД можете да се самоосигурявате или да се осигурявате по договор за управление и контрол. Договорът за управление не е необходимо да има писмена форма Той се счита за сключен по силата на съдебното решение. Съгласно указанията на НОИ като едноличен собственик на ЕООД не може да сключите сама със себе си трудов договор. 1. Ако се самоосигурявате: Началото на трудовата си дейност в дружеството трябва да заявите в ТД на НАП като попълните декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Регистрацията се извършва в 7-дневен срок от началото на трудовата дейност. Минималния осигурителен доход е 220лв, а максималният размер на осигурителния доход за 2007г. е 1400лв. Размерът на осигуровките за 2007г. е следният: • за родените преди 1.01.1960г.: за фонд „Пенсии” 23% и за фонд „Общо заболяване и майчинство”3,5% и 6% здравно осигуряване. • за родените след 31.12.1959г.: фонд „Пенсии” 18%, фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.5%, универсален пенсионен фонд 5% и 6% здравно осигуряване. Внасянето на осигурителните вноски се прави чрез дружеството. Срокът за внасяне е 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. 2. Ако работите по договор за управление и контрол: Договорът не се регистрира в ТД на НАП. Осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, след приспадане на разходите за дейността по ЗДДФЛ – 10% за 2007г., но не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационна група. Максималният осигурителен доход за 2007г. е 1400лв. Размерът на осигуровките за 2007г. е следният: • за родените преди 1.01.1960г.: за фонд „Пенсии” 23% и за фонд „Общо заболяване и майчинство”3,5%, фонд „Трудова злополука и професионална болест” в зависимост от икономическата дейност на дружеството, фонд „Безработица” 3% и 6% здравно осигуряване. • за родените след 31.12.1959г.: фонд „Пенсии” 18%, фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.5%, универсален пенсионен фонд 5%, фонд „Трудова злополука и професионална болест” в зависимост от икономическата дейност на дружеството, фонд „Безработица” 3% и 6% здравно осигуряване. Осигуровките за 2007г. без фонд „Трудова злополука и професионална болест” се разпределят в съотношение 65% към 35% между дружеството и управителя. За управителя не се правят вноски във фонд „ГВРС”.
 • ● ● ●
 • Въпрососигуряване от petya miteva на 07.06.2007
  самоосигуряващ се собственик на еоод става и управляващ съдружник в оод.как следва да се осигурява и каква декларация подава той в нап
 • Отговор
  В случая едно лице ще се осигурява в двете дружества на база различни основания. 1. В ЕООД самоосигуряващият се собственик може да се осигурява задължително за инвалидност порази общо заболяване, за старост и смърт(фонд „Пенсии”) или по свой избор за всички социални рискове без трудова злополуча и професионално заболяване и безработица. От 1.01.2007г. видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец до края на м. Януари на съответната календарна година. Когато самоосигуряващо се лице извършва през годината дейност без прекъсване, не може да променя вида на осигуряване през съответната година. Не се допуска промяна на вида осигуряване със задна дата. Прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейността се установява с декларация по утвърден образец, подадена в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Минималният доход , върху който се осигурява самоосигуряващ се собственик на ЕООД е 220лв месечно, а максималният доход за 2007г. е 1400лв. За всички самоосигуряващи се съдружници социалните и здравни вноски са обвързани с годишния им доход. Когато действителният годишен осигурителен доход (по данъчна декларация)надвиши избрания осигурителен доход, върху който са правени вноските през годината следва да се довнасят пенсионни и здравни осигуровки. Когато няма деклариран годишен доход по чл.41 от ЗДДФЛ не се дължи довнасяне на осигурителни вноски. Размерът на осигуровките за 2007г. е следният: • за родените преди 1.01.1960г.: за фонд „Пенсии” 23% и за фонд „Общо заболяване и майчинство”3,5% и 6% здравно осигуряване. • за родените след 31.12.1959г.: фонд „Пенсии” 18%, фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.5%, универсален пенсионен фонд 5% и 6% здравно осигуряване. Внасянето на осигурителните вноски се прави чрез дружеството. Срокът за внасяне е 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Търговските дружества, чрез които съдружниците се самоосигуряват, са задължени всеки месец да подават декларация № 1 „Данни за осигуреното лице”. Съдружниците могат по свое желание да подадат еднократно декларация № 1 за всяка календарна година, ако са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. В случая декларацията трябва да се подаде до 20 февруари за всяка календарна година. Съдружниците могат да внасят авансово осигурителните си вноски. Това е възможно само ако са избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Данните при този начин на осигуряване се подават с декларация № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”. Самоосигуряващите се лица трябва да подадат до 15 април на следващата календарна година декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”. 2. В ООД управляващият съдружник може да работи и да се осигурява по трудов договор или по договор за управление и контрол. Минималният осигурителен доход се определя в зависимост от икономическата дейност на дружеството и квалификационната група на съответното лице. Ако управляващият съдружник работи по договор за управление и контрол осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, след приспадане на разходите за дейността по ЗДДФЛ – 10% за 2007г., но не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационна група. Максималният осигурителен доход за 2007г. е 1400лв. Във Вашия пример за управляващия съдружник в ООД максималния осигурителен доход е 1180лв(1400лв максимален осигурителен доход в ООД – 220лв осигурителен доход на самоосигуряващо се лице в ЕООД). Размерът на осигуровките за 2007г. е следният: • за родените преди 1.01.1960г.: за фонд „Пенсии” 23% и за фонд „Общо заболяване и майчинство”3,5%, фонд „Трудова злополука и професионална болест” в зависимост от икономическата дейност на дружеството, фонд „Безработица” 3% и 6% здравно осигуряване. • за родените след 31.12.1959г.: фонд „Пенсии” 18%, фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.5%, универсален пенсионен фонд 5%, фонд „Трудова злополука и професионална болест” в зависимост от икономическата дейност на дружеството, фонд „Безработица” 3% и 6% здравно осигуряване. Осигуровките за 2007г. без фонд „Трудова злополука и професионална болест” се разпределят в съотношение 65% към 35% между дружеството и управителяващия съдружник. За управляващия съдружник не се правят вноски във фонд „ГВРС”. Търговското дружество подава за всеки месец за всички наети лица, включително и за управляващия съдружник декларация 1 „Данни за осигуреното лице” и декларация № 6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”
 • ● ● ●
 • ВъпросДОПК - СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО от Ангелов на 20.04.2007
  Може ли ФЛ или ЮЛ, сезирайки съда за нещо неправомерно в ДОПК или ЗОДФЛ, да спре/прекрати производство/ревизия? Може ли да дадете пример? ++++ ДОПК Глава седма. СПИРАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Спиране на производството Чл. 34. (1) Производството се спира при: ...... 2. образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му - след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано; +++++++
 • Отговор
  Ревизионно производство се спира при следните случаи:
  заболяване на лице, чието участие е наложително. В случая трябва да се представи медицински документ. Възлагащия ревизията орган трябва да прецени дали тя не може да се извърши без участието на лицето;
  образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода на ревизионното производство. В случая трябва да се представи удостоверение за започване на другото производство пред органа възложил ревизията. Той обаче не е задължен да я спре. Необходимо е само да прецени дали другото производство е от значение за изхода и;
  смърт на законен представител на лицето до учредяване на настойничество или попечителство;
  подадена молба на субекта - еднократно, за определен срок, но не повече от 3 месеца;
  други обстоятелства. Когато в хода на производството се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на ревизията, тя се спира, а материалите се изпращат на прокурор. След приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на ревизиращия орган за продължаване на ревизията.
 • ● ● ●
 • ВъпросВъпрос за осчетоводяване от ivan stefanov на 14.03.2007
  Здравейте, Закупих машина за 12000 лева като 6500 платих веднага останалите 6000 ги плащам на равни месечни вноски за шест месеца. Като за всяка вноска ми се издава фактура. Съставихме и договор за покупка продажба. Кога мога да считам че съм придобил машината на пълната и стойност. Как да начислявам амортизация и върху каква сума до изплащането на всички вноски по договора.
 • Отговор
  По същество това е договор за покупка на изплащане като стойността на актива е 12000лв и имате договорена лихва от 500лв за 6месеца(според цифрите, които сте посочили). Дата на прехвърляне на собствеността и от тук на всички рискове и изгоди от нея би следвало да е посочена в самия договор. Счетоводната статия, която би трябвало да съставите при подписване на договора е: Дт с/ка 204 с 12000, Дт с/ка Финансови р-ди за бъдещи периоди с 500лв и Кт с/ка 401 или 159 с 12500лв. За всички плащания по договора ще се състави статия Дт с/ка 401 или159, Кт с/ка от гр.50, а за отнасяне на разсрочената лихва като текуща - Дт с/ка 621 срещу Кт с/ка Финансови разходи за бъдещи периоди. Актива се амортизира от месеца следващ месеца на придобиване. Амортизацията се начислява върху стойността на придобиване(в случая 12000лв). Амортизационната норма е еднаква с тази на идентични други ваши машини.
 • ● ● ●
 • ВъпросPla6tane.No Kak? от Ivan на 10.03.2007
  Imam edin naematel(TARGOVEC) dlajen mi e 2 hil. leva.I sq ne iska da si plati tezi pari,a o6te e v nas.Na kratko sam v 6ah. Ako moje savet...Blagodarq...
 • Отговор
  За да Ви плати трябва да има подписан между вас договор и да сте издавали квитанция за дължимия от него наем. В този случай, ако откаже имате всички шансове да го осъдите, като между временно Вашия адвокат би могъл да запорира имущество или банкова сметка на търговеца като обезпечение по неизплатеното задължение. Ако имате договор в него би трябвало да са описани процедурите по прекратяване на същия и освобождаване на наетото помещение. Ако нямате договор бихте могли да уведомите полицията за самоуправство и да съдите некоректния си наемател за морални и материални щети. В случая също могат да се предприемат обезпечителни мерки.
 • ● ● ●
 • ВъпросОсигуровки от Таня Димова на 08.01.2007
  Как да изчисля дължимите осигуровки за работник, който е бил на трудов договор от 22.06.2006 до 22.07.2006. Осн. трудово възнаграждение - 160 лв.
 • Отговор
  За месец юни работникът е отработил 7дни или заработката му е 50,91лв, а за м. юли 15 дни или 114,29лв. Върху двете суми ще изчислите съответните осигуровки, като се съобразите с полагащите се проценти за сметка на предприятието и на работника.
 • ● ● ●
 • ВъпросНеправилно преведена сума от Мариела Мариянова на 22.10.2006
  Какви трябва да бъдат контировките при неправилно преведена сума и след това върната по разпл.сметка? Грешно ли ще бъде, ако се спра на 498?
 • Отговор
  Не, не е грешно. Ако ползвате тази сметка контировките ще бъдат следните: 1. За грешно преведената сума Дт с/ка 498 Кт с/ка 503(504) 2. За възстановената сума Дт с/ка 503(504) Кт с/ка 498
 • ● ● ●
 • ВъпросНеправилно преведена сума от Мариела Мариянова на 22.10.2006
  Благодаря за бързия отговор.Колеги ме посъветваха да създам в инд.сметкоплан с/ка 800 - Операционна сметка и така да отразявам тези операции.Кой от двата начина е за предпочитане?
 • Отговор
  В препоръчителния сметкоплан, приет от Националния съвет по счетоводство съгл. §8, ал.2 на ПЗР на ЗСч. няма група 80. В същия сметкоплан е посочено, че в група 49 са включени сметки, чрез които предприятието отчита възникването и погасяването на вземания и задължения с трети лица и операции, които не са обхванати от другите сметки за разчети. Посочено е и, че сметка "Други дебитори" може да се използва за отчитане на вземанията на предприятието от трети лица и операции, които не са обхванати другите сметки от групата. Във връзка с гореизложеното считам, че за Вашия случай правилно би било да се приложи сметка 498
 • ● ● ●
 • ВъпросВърнато ДДС от Мариела Мариянова на 22.10.2006
  Здравейте.Имам проблем.Наложи се да върна едно ДДС на клиент и на следващия ден той ми го върна обратно.Какви трябва да са контировките?Програмата ми не приема дебит и кредит по една и съща сметка.Предварително благодаря
 • Отговор
  1. За върнатото ДДС Дт с/ка 411 Кт с/ка 509 2. За получената отново от клиента сума - обратната статия.
 • ● ● ●
 • Въпрослизинг от Илияна Иванова на 13.10.2006
  Моля, да ми помогнете да осчетоводя финансов лизинг. Купуваме транспортна средство на лизинг, моля да ми покажете статиите, които трябва да състява.
 • Отговор
  1. При подписване на лизинговия договор Дт с/ка 205 с ъс справедливата стойност на транспортното средство или стойността на минималните лизингови плащания Дт с/ка 651 с лихвите по договора Кт с/ка 159 общата сума 2. При плащане на месечните вноски Дт с/ка 159 Кт с/ка 503(504) 3. За признаване като текущ финансов разход за периода на част от финансовия разход за бъдещи периоди Дт с/ка 621 Кт с/ка 651 4. За начисляване на амортизация на транспортното средство съобразно възприетата амортизационна политика Дт с/ка 603 Кт с/ка 241
 • ● ● ●
 • Въпросдоходи на нотариус от Десислава Тотева на 29.09.2006
  Има ли друг начин нотариусите да плащат по-малко данъци, освен като направят дарения и плащат доброволни осигуровки?
 • Отговор
  Биха могли да си направят и застраховка - рискова или инвестиционна. От гледна точка на инвестициите застраховката е по-добър вариант от доброволното пенсионно осигуряване. Не се облагат и доходи от сделки с акции на публични дружества, търгувани на регулирания български пазар на ценни книжа.
 • ● ● ●
 • ВъпросНаследяване на ЕООД,регистрирано по от Антоанета на 29.07.2006
  Заличава ли се регистрацията по ДДС след поемане на ЕООД от един от двамата наследници
 • Отговор
  Не, не се заличава. Съгл. чл.117, ал.1, т.4 от ЗДДС на задължителна дерегистрация подлежи заличено от съответния публичен регистър юридическо лице. При смърт на собственика ЕООД не се заличава от публичния регистър. В случая има само смяна на собственика, а това не е условие за дерегистрация.
 • ● ● ●
 • Въпросprihodi от neli04 на 03.07.2006
  Фирма с основна дейност строителни услуги е реализирала и приходи от дейности като производство на ишлеме и транспортни услуги за превоз на стоки. Трябва ли всички дейности да се осчетоводят по отделно? Фирмата е ЕООД.
 • Отговор
  Да. В група 61 от препоръчителния национален сметкоплан са включени сметките за отчитане на разходите за дейността. Предприятието само определя критериите за групиране на разходите по отделни видове дейности и разпределение на непреките разходи. Предприятието определя и наименованието на конкретните с/ки от групата. За да може да изпълните принципа за "съответствие между приходите и разходите" за съответен период би следвало да организирате и аналитична отчетност на видовете приходи.
 • ● ● ●
 • Въпросза здравни осигуровки от Ася Димитрова на 01.07.2006
  Като собственик на ЕТ се осигурявам на прага от 220лв.По различни причини не съм внасяла осигуровките почти 1 г,а имам нужда от скъпо изследване.Въпросът ми е:мога ли да преведа единствено здравните осигуровки върху прага за съответната година,за да си възстановя здравноосигурителният статус. Благодаря
 • Отговор
  За да възстановите здравноосигурителния си статус трябва да заплатите не само дължимите здравни осигуровки, но и лихвите към дата на плащане на главницата. Трябва да се подаде и информация в персоналния регистър. Процедурата по установяване на актуалния здравноосигурителен статус на осигурените лица и последващите стъпки е описана в писмо на НОИ с изх. №91-01-242/15.10.2003 г.
 • ● ● ●
 • Въпросправо на ДДС от stela на 02.09.2005
  Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и се занимава с търговска дейност. Искаме да закупим плавателен съд и да извършваме разходки на граждани по крайбрежието. Имаме ли право според Вас на данъчен кредит за закупения плавателен съд и трябва ли да използваме билети при тази дейност?
 • Отговор
  Право на данъчен кредит възниква при следните условия съгл.чл.64, ал.1 от ЗДДС: 1. Получателят на доставката да е регистрирано по ЗДДС лице към датата на възникване на данъчното събитие. Вашата фирма е регистрирана по ЗДДС, т.е. Вие изпълнявате първото условие. 2. Данъкът за доставката да е начислен от доставчик - регистрирано по закона лице, най-късно към датата, на която изтича данъчният период, следващ периода, през който е възникнало данъчното събитие за облагаемата доставка. 3. Доставката, по която е начислен данъкът, да е облагаема кам датата на възникване като данъчно събитие. Доставката на плавателен съд не е включена в групата на освободените доставки. 4. Получената по облагаемата доставка стока да се използва или да бъде използвана за извършване на облагаеми доставки. Извършване на услугата "разходка на граждани по крайбрежието" е облагаема сделка. 5. Получателят да притежава данъчна фактура, отговаряща на изискванията на ЗСч. и ЗДДС. Вие изпълнявате 3 от условията. Ако бъдат изпълнени и останалите 2 ще можете да ползвате данъчен кредит. Дейността, която искате на извършвате с плавателния съд може да бъде отчитана с билети. Продажбата на билети в случая не попада в условията, посочени в чл.52, ал.2 от ЗДДС.
 • ● ● ●
 • Въпросdavnost от stela на 02.09.2005
  Благодаря Ви за отговора на предишния въпрос. Бих искала да разбера Вашето мнение по следния казус: За м. септември 1999г. е деклариран ДДС за възстановяване. Шестмесечната процедура приключва през м. март 2000г, но не е подадено приложение №5. Изтекъл ли е давностния срок на ДДС за възстановяване при положение, че процедурата приключва през 2000г.? Благодаря.
 • Отговор
  Съгл.чл.78, ал.1, т.2 от ЗДДС в случая има спрял срок за възстановяване на данъчен кредит. Може да се приложи чл.112 от ДПК. Невъзстановеният в срок данъчен кредит може да бъде възстановен по инициатива на данъчния орган или по писмено искане на данъчния субект.
 • ● ● ●
 • ВъпросKakvo se pishe tyk от Evgenya на 18.05.2005
  Kak se os4etovodyavat vay4erite za hrana ?
 • Отговор
  Отчитането на ваучерите е различно при работодателите, операторите и търговците. Тъй като не сте конкретизирали кои сделки ви интересуват приемаме, че се отнася за счетоводните операции, съставяни от работодателите. 1. Заплащане на договорените ваучери на оператора Дт с/ка 401 с номиналната стойност на ваучерите и възнаграждението на оператора Кт с/ка от гр.50 2. Ефективно получаване на ваучерите като книжа. Дт с/ка 509 Кт с/ка 401 Платеното възнаграждение на оператора представлява текущ р-д за работодателя. Счетоводната статия, която ще се състави ще бъде: Дт с/ка 602 Кт с/ка 401 3. Предоставяне на ваучерите на работниците. Ваучерите представляват социален разход за работодателя. Дт с/ка 605 Кт с/ка 421 4. Изплащане на начислените ваучери в полза на работниците: Дт с/ка 421 Кт с/ка 509
 • ● ● ●
 • ВъпросДОД и ваучери от Evgenya на 18.05.2005
  Дължи ли се ДОД върху ваучерите за храна.
 • Отговор
  Съгл.чл.19, ал.1 от ЗОДФЛ в облагаемия доход от трудови и приравнени към тях правоотношения се включват всички плащания от работодателя или за негова сметка, които са получени от данъчно задълженото лице през календарния месец. Съгл. чл.19, ал.2, т.8 във връзка с чл.14, т.5 от ЗОДФЛ към необлагаемите доходи по този закон се включват социалните р-ди за сметка на работодателя, обложени при условията на ЗКПО. Получените средства под формата на ваучери с размер до 40лв месечно, ако са спазени изискванията на чл.36, ал.1, т.1-6 от ЗКПО не попадат в групата на необлагаемите доходи и върху тях следва да се плати ДОД.
 • ● ● ●
 • Въпросвъпрос от Ивелин на 16.05.2005
  Може ли таксиметров шофьор да е на трудов договор?
 • Отговор
  Има няколко варианта. 1.Таксиметровият шофьор извършва транспортни услуги чрез собствената си фирма. Тя може да бъде регистрирана като ЕТ, ЕООД, ООД или дружество по ЗЗД. Ако фирмата е ООД или дружество по ЗЗД може да работи по трудов договор сключен с дружеството, по договор за управление или да участва с личен труд в дейността на дружеството, за което ще се самоосигурява. Ако фирмата е ЕООД, таксиметровият шофьор може да работи само по договор за управление или да се самоосигурява. Ако фирмата е ЕТ ще се самоосигурява. 2. Таксиметровият шофьор работи във фирма, която не е негова собственост. В този случай ще работи по трудов договор.
 • ● ● ●
 • Въпрососигуряване от Яна на 24.11.2004
  Какви са условията за осигуряване по Булстат?
 • Отговор
  По Булстат се осигуряват лица, упражняващи свободна професия. Тези лица се осигуряват за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица. Осигурителните вноски са в следните размери: 29% за фонд "Пенсии" за родените преди 1960г. и 26% за фонд"Пенсии" и 3% за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за родените след 1960г. Има законова разпоредба, която позволява на самоосигуряващите се лица по свой избор да се осигуряват с 3% за фонд"Общо заболяване и майчинство". Осигурителните вноски се изчисляват върху избран месечен осигурителен доход. Минималният размер на този доход за 2004г. е 200лв, а максималният - 1200лв. Окончателният размер на осигурителния доход се определя въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация. Тези лица могат да прекратят осигуряването си при прекратяване на дейността, временно прекратена дейност или при пенсиониране. За прекратяване на осигуряването лицето следва да уведоми НОИ в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.