одит — финансови консултации — онлайн консултации

Услуги на счетоводна кантора Атлас

Счетоводна кантора Атлас е специализирана в обслужване на малки и средни предприятия и предлага на своите клиенти следните услуги: одит, фирмено счетоводство, финансови и данъчни консултации, администриране на заплати.

Одит

 • Проверка и заверка на годишните счетоводни отчети.
 • Ограничен преглед на междинните счетоводни отчети.
 • Одиторски ангажимент за изпълнение на договорни процедури.

Фирмено счетоводство

 • Абонаментно счетоводно обслужване.
 • Годишно счетоводно приключване.
 • Изготвяне на актуална финансова информация, необходима за управленски решения.
 • Изготвяне и представяне на всички видове данъчни декларации.
 • Провеждане на вътрешнофирмени ревизии.
 • Анализ на финансовото състояние на фирмата.

Финансови и данъчни консултации

 • Оптимизиране на данъчната политика на фирмата.
 • Изготвяне и защита пред финансовите институции на икономически обосновки и бизнес планове.
 • Изготвяне на анализи, стратегии и дългосрочни програми на фирми във връзка с дейността им.
 • Разработване на оздравителни и стабилизационни програми.
 • Извършване на пенсионни застраховки и животозастраховане.
 • Извършване на оценки.

Администриране на заплати

 • Изчисляване на възнагражденията заедно с всякакви бонуси и удръжки на служителите и ръководния персонал.
 • Анализ на консултации по съществуващата система на заплащане.
 • Консултации и попълване на годишни данъчни и осигурителни декларации.
 • Изготвяне на договори за различни видове правоотношения между фирмата и служителите й.
 • Трудовоправни консултации.